วันนี้ของ “ท็อป บิทคับ”
ถูก “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” เทกระจาดยกเลิกการลงทุนมูลค่ากว่า 17,850 ล้านบาทใน “บริษัท บิ
TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจ นวัตกรรมไม่ต้
นับตั้งแต่ “ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ทำให้ตัวเลขผู้มีอายุ 60 ปีขึ