Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งในท้องที่จัง... (04 ก.พ. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.... (12 ม.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญช... (28 ธ.ค. 2564)  
การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2565 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำร... (16 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ... (29 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านโคกและตลาดนัดชั่วคราว เพื่... (08 พ.ย. 2564)
แบบบัญชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอ บ้านโคก จังหวัดอุตร... (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภ... (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ... (04 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง เปิดตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำป... (30 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔ (27 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ชี้แจงกฎ ระเบียบ การเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านโคก (23 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องชี้แจกฎ ระเบียบ การเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านโคก (23 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณามีสิทธิได้เช่าส... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ปิดตลาดนัดชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้... (31 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการจองสถานที่จำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้า... (24 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ จำนวนวันการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลห... (06 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เ... (09 ก.ค. 2564)  

(01 ก.ค. 2564)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ... (03 พ.ค. 2564)  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (30 เม.ย. 2564)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (30 เม.ย. 2564)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (28 เม.ย. 2564)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (27 เม.ย. 2564)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (27 เม.ย. 2564)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (24 เม.ย. 2564)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (09 เม.ย. 2564)

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อ... (24 มี.ค. 2564)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วัน... (03 มี.ค. 2564)

เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัด... (25 ก.พ. 2564)

(10 เม.ย. 2563)

ให้คำแนะนำพ่อค้าแม่ค้าตลา... (20 มี.ค. 2563)

รับพระราชทานพระบรมฉายาลัก... (28 ม.ค. 2563)

TO BE NUMBER ONE ประจำปี ... (24 ม.ค. 2563)

พิธีสู่ขวัญข้าว งานสืบสาน... (23 ม.ค. 2563)

พิธีทำบุญตักบาตร งานสืบสา... (23 ม.ค. 2563)

ขบวนรถแห่บุญงานสืบสานประเ... (21 ม.ค. 2563)
Responsive image
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถ... (02 ก.พ. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุก... (01 ก.พ. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสถานที่การแข... (31 ม.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ... (31 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือก... (17 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้... (06 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทร... (05 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ศูน... (04 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ศูน... (04 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ศูน... (04 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงา... (04 ม.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด... (30 ธ.ค. 2564)
ประกาศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำด... (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ ... (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุก... (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง (22 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหร... (20 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็... (20 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหร... (20 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็... (20 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (29 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรรบุ... (25 ต.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปร... (09 ม.ค. 2563)  
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรร... (08 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา... (11 เม.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การค้าชายแดน ช่องห้วยต่าง (31 พ.ค. 2554)  
Responsive imageResponsive image

สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com